Proizvodnja

Preduzeće “MIRAJA” d.o.o. Kraljevo proizvodi drveni pelet – visokoenergetsko ekološko gorivo od biomase, u novom najsavremenijem objektu te namene u Srbiji.
Proizvodnju drvenog peleta najboljeg kvaliteta po evropskim normama, smo prepoznali kao perspektivnu delatnost u oblasti energetike, koja ima i veoma značajan globalni karakter dobijanje energije iz biomase i obnovljivih izvora energije, što postaje svetski trend koji nema alternativu.
Proces proizvodnje počinje prijemom i pripremom sirovine – drvenih trupaca, ogrevnog drveta, drvnog loma itd. Zatim sledi usitnjavanje, sušenje, mlevenje, homogenizacija, presovanje, hlađenje i pakovanje.
Finalni proizvod je drveni pelet – oblika cilindra prečnika 6mm i dužine cca 30mm, čiji je jedini sastojak čisto drvo, osušeno i presovano na pomenuti oblik.

PROIZVODNI PROCES U FABRICI DRVENIH PELETA SASTOJI SE OD SLEDEĆIH TEHNOLOŠKIH CELINA :

                          Prijem, sortiranje i mehaničko čišćenje sirovine – sveži drveni trupci na skladište sirovine
                          Usitnjavanje drvenih trupaca u sečku – čips i odlaganje na skladište svežeg čipsa
                          Proizvodnja vruće vode za potrebe sušare u ložištu i kotlu, energent biomasa
                          Sušenje svežeg čipsa u trakastoj sušari, u struji čistog toplog vazduha
                          Usitnjavanje suvog čipsa na mlinu čekićaru
                          Proizvodnja peleta na presi za pelet
                          Pakovanje ohlađenih i od prašine očišćenih peleta u vreće 15/1 i BigBag vreće 1000/1

PREDUSLOV ZA KVALITETAN, ČIST, KALORIČAN I EKOLOŠKI PELET :
TRAKASTA DVOPROLAZNA SUŠARA ZA SVEŽ DRVENI ČIPS
KLJUČNA PREDNOST U ODNOSU NA SVE DRUGE PROIZVOĐAČE PELETA I JEDINA TE VRSTE U SRBIJI

                          Sušenje svežeg čipsa na perforiranom trakastom transporteru u dva prolaza na temperaturama od svega 100 – 1200C
                          Topao vazduh za sušenje dobija se uvođenjem svežeg čistog spoljnog vazduha preko izmenjivača toplote i distribucijom po celoj zapremini sušare
                          Automatskom kontrolom brzine trakastog transportera i kontrolom temperature toplog vazduha za sušenje dobija se optimalni sadržaj vlage u osušenom čipsu
                          Kvalitetan rad sušare i na ekstremno niskim temperaturama spoljne sredine od -20 0C
                          Osušeni čips ujednačene vlažnosti i bez primesa – gareži od dimnih gasova kao u sušarama sa direktnim sušenjem