DRVENI PELET je visokokalorično gorivo koje se pretežno koristi kao energent za grejanje u domaćinstvima, stanovima, javnim ustanovama i industrijskim objektima u Italiji, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, itd. dok je kod nas upotreba drvenog peleta na samom početku.

Kalorična moć drvenog peleta od bukve je takva da 2kg peleta zamenjuju 1 kg lož ulja - mazuta, zatim 2kg peleta zamenjuju 1m3 gasa, itd.

Pelet se proizvodi i prodaje tokom cele godine u pakovanju u vrećama od 15kg ili velikom industrijskom pakovanju u Jumbo vrećama od 1000 kg.

Nakon sagorevanja drvnog peleta ostaje svega 1% pepela što ovom gorivu daje dodatnu prednost u odnosu na druga čvrsta goriva.

Za korišćenje drvenog peleta možemo koristiti i postojeće peći na čvrsta goriva uz dodatno prilagođavanje.

Preduzeće MIRAJA Kraljevo je od septembra 2012. godine započelo proizvodnju drvenih peleta – visokoenergetskog ekološkog goriva iz biomase, u novom najsavremenijem objektu te namene u Srbiji.

Proizvodnju drvenog peleta najboljeg kvaliteta po evropskim normama, smo prepoznali kao perspektivnu delatnost u oblasti energetike, koja ima i veoma značajan globalni karakter dobijanje energije iz biomase i obnovljivih izvora energije, što postaje svetski trend koji nema alternativu.

Drveni pelet je i ekonomično gorivo, može se porediti sa korišćenjem kvalitetnih vrsta uglja u domaćinstvima, sa daleko većim komforom pri korišćenju ( mali sadržaj pepela 1%, potpuno samostalan dnevni/nedeljni rad sistema ).

Proces proizvodnje počinje prijemom i pripremom sirovine – drvenih trupaca, ogrevnog drveta, drvnog loma itd. Zatim sledi usitnjavanje, sušenje, mlevenje, homogenizacija, presovanje, hlađenje i pakovanje.
Finalni proizvod je drveni pelet – oblika cilindra prečnika 6mm i dužine cca 30mm, čiji je jedini sastojak čisto drvo, osušeno i presovano na pomenuti oblik.

Proizvodni proces u našoj fabrici drvenih peleta:

- Prijem, sortiranje i mehaničko čišćenje sirovine – sveži drveni trupci na skladište sirovine
- Usitnjavanje drvenih trupaca u sečku – čips i odlaganje na skladište svežeg čipsa
- Proizvodnja vruće vode za potrebe sušare u ložištu i kotlu, energent biomasa
- Sušenje svežeg čipsa u trakastoj sušari, u struji čistog toplog vazduha
- Usitnjavanje suvog čipsa na mlinu čekićaru
- Proizvodnja peleta na presi za pelet
- Pakovanje ohlađenih i od prašine očišćenih peleta u vreće 15kg ili BigBag vreće 1000kg.

Ukoliko ste zainteresovani za kotlove koji koriste pelet posetite websajt vodeće domaće firme iz domena proizvodnje kotlova na pelet sa višegodišnjim iskustvom na inostranom i domaćem trzištu
Preduzeće MIRAJA Kraljevo je od septembra 2012. godine započelo proizvodnju drvenih peleta – visokoenergetskog ekološkog goriva iz biomase, u novom najsavremenijem objektu te namene u Srbiji.
“MIRAJA” d.o.o.

Industrijska zona bb, Šeovac,
36000 Kraljevo


Tel/fax: 036/ 334.333; 314.972

e-mail: miraja@sbb.rs
              office@miraja-pellet.rs
              sales@miraja-pellet.rs